slama.dev

Principy Počítačů

17. 1. 2020; lecture notes

Úvodní informace

Tato stránka obsahuje moje poznámky z přednášky Pavla Ježka z roku 2019/2020. Pokud by byla někde chyba/nejasnost, nebo byste rádi někam přidali obrázek/text, tak stránku můžete upravit pull requestem (případně mi dejte vědět, např. na mail).

Zjednodušené schéma počítače

Harvardská architektura
 • vymyšlena na univerzitě v Harvardu
 • CPU – vykonává instrukce
 • kódová paměť – uchovává instrukce; je pouze pro čtení
 • datová paměť – uchovává data, se kterými pracujeme

Historie

Charles Babbage (1837)

 • mechanický stroj analytical engine
  • z dnešního pohledu plnohodnotný počítač
  • byl Turingovsky úplný!
  • nebyl nikdy fyzicky postaven
  • měl usnadnit počítání tehdy komplexního systému daní v Británii

Ada Lovelace

 • dcera G. G. Byrona
 • finančně Babbage podporovala
 • příběhy o ní jako programátorce (psaní programů, ladění bugů) jsou vesměs nesmysl, ale:
  1. napsala manuál stroje
  2. napadlo ji, že by se mohlo pracovat i s jinými informacemi než s čísly (texty, obrazy, hudba…)

Kódování informace v počítači

 • pojďme si zakódovat čísla 0,1,2,,10000000, 1, 2, \ldots, 1 000 000

Analogový přenos

 • kódování 1=1V1 = 1V, 2=2V2 = 2V by nešlo, jelikož se musí čekat na bouřku
  • 0=0V0 = 0V, 1000000=5V1 000 000 = 5V zní rozumněji
 • v praxi zní skvěle, ale v realitě řada problémů, jelikož napětí ovlivňuje:
  • délka vodiče
  • teplota vodiče
  • elektromagnetické pole, které je vodičem jak generováno, tak přijímáno
ztrátovost analogového přenosu

Digitální přenos

 • problém je v intervalech, které se překrývají… co je odtáhnout od sebe?
 • pouze 2 hodnoty – logická 1 a logická 0
 • jednotka bit (BInary digiT, značíme bb)
 • funguje s rozumným šumem (100procentní ale není)
digitální přenos
Sériový přenos
 • způsob přenosu více bitů informace: pošleme je za sebou